Báo Nga đưa tin tàu ngầm Kilo Việt Nam bắn thử tên lửa Klub

Vũ khí Quân sự

10%