Bản tin VnTube trưa ngày 12-06-2017: Đà Nẵng: Di dời dân gần 2 nhà máy thép ô nhiễm

Truyền hình VnTube

10%