Bản tin VnTube trưa ngày 10-06-2017: Hà Nội thiếu gần 100.000m3 nước sạch vào mùa hè

Truyền hình VnTube

10%