Bản tin VnTube trưa 15-12-2017: Chuyên gia WB cảnh báo: Nguồn điện giá rẻ của Việt Nam đã hết

Truyền hình VnTube

10%