Bản tin VnTube tối 07-08-2017: Đề xuất tăng lương tối thiểu 2018 lên 6,5%

Truyền hình VnTube

10%