Bản tin VnTube ngày 21-04-2017: Cảnh giác trước hiện tượng lừa đảo cước viễn thông quốc tế

10%