Bản tin VnTube ngày 12-06-2017: Sẽ thu hồi sân golf vô điều kiện nếu có nhiệm vụ quốc phòng

Truyền hình VnTube

10%