5 phút tử chiến của nhóm đặc nhiệm Mỹ thiệt mạng tại Niger

Thế giới

10%